perdien

perdiẽn adv. 1. OG422 per (visą) dieną: Dažniausiai sėdėjo perdien ant krosnies, nes lauke buvo šalta J.Bil. Teip ir krapštaus pardiẽn Ukm. Perdien lankoj šienužėlį, grėbiau baltą dobilėlį d. Perdien medžioja A1884,307. Pabuvau perdiẽn čia prie jojo Pgg. Pardien karčemo[je] gėrė JV817. Va, pardiẽn [neklaužadai vaikui] ėst neduok – žinos! Mžš. Galgi būsi Dustos (Dusetose) pardiẽn? Ds.per vienos dienos darbo laiką: Pardiẽn burokų nesuspėsme nuravėt Mžš. Pas rugius tai perdiẽn keturis darbadienius uždirba Lzd. Perdiẽn nieko nepadarysi Gg. 2. J kas antrą dieną.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • perdien — perdiẽn prv. Atsibósta vienai perdiẽn su vaikai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Catalan septentrional — Roussillonnais Le roussillonnais, ou catalan septentrional, est le nom de la variété de catalan parlé dans les Pyrénées Orientales. Ses limites ne correspondent pas totalement aux frontières administratives du département. On parle le catalan… …   Wikipédia en Français

  • Roussillonnais — Situation du roussillonnais sur une carte dialectale du catalan Le roussillonnais, ou catalan septentrional, est le dialecte constitutif du catalan parlé dans les Pyrénées Orientales. Ses limites ne correspondent pas totalement aux frontières… …   Wikipédia en Français

  • drunėti — 1 drunėti, drùna (drùni), ėjo, drūnėti 1. žr. 1 drunyti 1: Nuo lytaus medis tuojau pradeda drunėti Brt. Oloj šiekštas drūna rš. 2. intr. K.Būg(Jnš) degti be liepsnos, rusenti, gruzdėti. 3. žr. 1 drunyti 2: Jis tik drùni ir drùni per dienas ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnarpulti — išnar̃pulti 1. žr. išnarplioti 1: Matką perdien led ne led išnar̃pulo (išvijo) Dglš. 2. tr. šiaip taip narpliojant, knibinėjant padaryti: Ne kokia audėja – perdien sienelę led išnar̃pulo (išaudė) Dglš. narpulti; atnarpulti; išnarpulti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaboti — 1 kaboti, kãbo, ojo KII7; BPI423, DP176 žr. kabėti: 1. Kãbo kamine bonkutė ir tekši kaip dziegorius J. Pačioj viršūnėj dar du [obuoliu] kãbo J. Ant sienos kepurė kãbo Dkš. Čia seniau viela kabojo Kair. Ale vienam nenukirto visai galvą, da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutąsyti — tr. 1. KŽ nutampyti, nuvilkti tolyn: Sugriaužė kiaulė lovį, nutą̃sė – eik, pritaisyk ben kiek Mžš. 2. Klt nuplėšyti, nudraskyti, nutraukyti: Rūbai nuo sienų nutąsyta vidudienį Trgn. Vienais metais mūsų kaimynų katinas [viščiukams] galvytes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritąsyti — tr. 1. LL110, NdŽ tampant, tąsant privarginti, pritampyti: Davaliai man gyvuliai pritą̃sė, ir koją sudaužė Alks. | refl. LL110. 2. pridraskyti, priplėšyti: Sprogo, [žmonių] męsų buvo prytąsyta Vn. 3. I artyn pritempti, privilkti: Pritąsyti maišus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valakotis — ×valakotis, ojasi, ojosi (sl.), vãlakotis, ojasi, ojosi, vàlakotis Ūd 1. Pns, Krok būti ne vietoje numestam, mėtytis: Ova, pasakiau duonos nemėtyt, kad nesvalakot DrskŽ. Tas šienas vãlakojos iki šiol per lietus Srj. Jokis daiktelis neturi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Grammaire Du Catalan — Le catalan est une langue romane parlée en Europe. Sommaire 1 Morphologie 1.1 Articles et noms 1.1.1 Articles définis 1.1.2 Articles indéfinis …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.